Legeplads sikkerhed

Legeplads sikkerhed

Legeplads sikkerhed

Sikkerhed på legepladsen er altafgørende, og bør tages seriøst. Det er ejeren af legepladsen der skal sørge for at legepladsen er på et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau. Men kan ikke ”skilte” sig ud af ansvar, og skrive at legepladsen benyttes under eget ansvar.

Legepladsinspektion

Man kan sikre sig ved at få udført en legepladsinspektion, som giver et billede af legepladsens tilstand. Ud fra denne kan man vurdere hvilke tiltag der bør gøres nu, og hvilke der kan ordnes som en del af vedligeholdelsen. Man skal få udført en legepladsinspektion årligt, af en uvildig inspektør.

En legeplads sikkerhedsinspektion indeholder billededokumentation, samt en gradueret vurdering af de enkelte redskabers stand.

Det er vigtigt at pointere, at en legepladsinspektør ikke kan lukke en legeplads, og at de ikke sender rapporten videre til andre end dig.

Hos Skelbo montage udfører vi ikke sikkerhedsinspektioner. Inspektion og reparation bør udføres af individuelle aktører, sådan at der ikke opstår interessekonflikter.

ny legeplads

Har du allerede en sikkerhedsrapport?

Vi ser rigtig mange sikkerhedsrapporter, og er vant til at reparere i henhold til disse.

Vi afgiver gerne et tilbud på reparation i henhold til sikkerhedsrapport. Typisk vil man afgive tilbud på de fejl og mangler der er af sikkerhedsmæssig karakter. Men flere kunder vælger også at få udført de punkter der har karakter af vedligehold. Vi ser ofte, at fejl der er af vedligeholdelsesmæssig karakter, bliver til sikkerhedsmæssige fejl over tid.

Hurtig legepladsreparation

Skelbo Montage tilbyder akut reparation/sikring af legepladser indenfor 24 timer

Institutioner, skoler, boligselskaber og andre med mange brugere af legepladser, er ofte afhængige af at en legeplads HURTIGT bliver sikret for at undgå ulykker.

Vi kan ikke garantere at vi kan reparere en defekt legeplads med det samme, men vi kan sikre/afspærre den indenfor 24 timer, og derefter reparere den når de korrekte reservedele er skaffet.

Har du akut brug for hjælp på legepladsen så kontakt os med det samme.

Regler for sikkerhed på legepladser

Der er mange regler for sikkerheden på legepladser. Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at ejeren af legepladsen er ansvarlig, og kan blive gjort ansvarlig for uheld på legepladsen. Tilgængeligheden af legepladsen er også afgørende for ansvaret.

Faktisk er det nemmest at sige hvornår legepladsen ikke er offentlig tilgængelig.

 • Hjemme i haven er ikke offentlig tilgængelig. (Gælder ikke dagpleje)
 • Indhegnet legeplads, med lås og nøgle til begrænset publikum er heller ikke offentlig tilgængelig.

Er legepladsen offentlig tilgængelig, er der standarder som legepladsen skal leve op til.

 • Redskaberne skal leve op til EN1176 standarden
 • Montering og afstandskrav skal leve op til EN1176 standarden
 • Faldunderlag skal leve op til EN1177 standarden

Når der bygges ny legeplads, skal den leve op til BR18 (bygningsreglementet), som kræver at der søges byggetilladelse. For at legepladsen bliver ved med at leve op til BR18 skal der årligt udføres hovedinspektion på legepladsen, og det skal kunne dokumenteres.

 • Redskaber SKAL leve op til EN1176

 • Montering og afstandskrav SKAL leve op til EN1176

 • Faldunderlag SKAL leve op til EN1177

 • Der SKAL udføres årlig hovedinspektion

 • Redskaber der lever op til EN1176

 • Montering af redskaber i overensstemmelse med EN1176

 • Årlig hovedinspektion af legepladsen

 • Faldunderlag skal leve op til EN1177 standarden

Hvad koster reparation af legepladsen?

Vi giver normalt et fast tilbud på den samlede opgave. Samtidig sikrer vi en fælles forventningsafstemning. Prisen på arbejdet afhænger naturligvis af valg af materialer og af opgavens omfang.

Kontakt os for et tilbud på reparation af legepladsen

Som erfaren legepladsreparatør kan vi nemt give et tilbud på reparation af jeres legeplads –  samtidig kan vi også give en billede af restlevetiden på legepladsen. Dette kan give retningslinjer for hvad der bør repareres nu, og hvad I bør budgettere med i fremtiden, for at have en sikker og attraktiv legeplads.

Kontakt os i dag