Faldunderlag

Faldunderlag

Faldunderlag

Faldunderlag på legepladsen er en af de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger for børnene, da det er faldunderget der skal afbøde slaget når der sker uheld. Derfor er det vigtigt at faldunderlaget er i topform året rundt.

Regler og standarder for legepladser

Legepladser er underlagt en del regler og standarder. Faldunderlaget skal leve op til standarderne beskrevet i EN1177 standarden. Når der udføres legepladsinspektion tjekkes det om legepladsen lever op til EN1177 standarden

Når vi ser rapporter fra sikkerhedsinpektioner på legepladser, er faldunderlaget desværre et af de punkter vi ser allerflest fejl på. 

Men der er hjælp at hente. Vi har ekspertisen til udbedre fejl, og vedligeholde alle typer af faldunderlag.

faldunderlag gummi

Fejl og mangler vi ofte ser

 • Faldunderlagetsudstrækning er ikke tilstrækkelig
 • Faldunderlaget er ikke korrekt vedligeholdt
 • Mængden af faldgrus er ikke tilstrækkelig
 • Der er dyreeskrementer i faldunderlaget
 • Der er rodopslag i gummifliser
 • Gummibelægning er revnet
 • Gummibelægningen er løsnet fra bundopbygning og undermineret
 • Ringmåtter er groet til
 • Gummibelægning kan ikke godkendes ifht droptest
 • Faldunderlagetsudstrækning er ikke tilstrækkelig
 • Faldunderlaget er ikke korrekt vedligeholdt
 • Mængden af faldgrus er ikke tilstrækkelig
 • Der er dyreeskrementer i faldunderlaget
 • Der er rodopslag i gummifliser
 • Gummibelægning er revnet
 • Gummibelægningen er løsnet fra bundopbygning og undermineret
 • Ringmåtter er groet til
 • Gummibelægning kan ikke godkendes ifht droptest

Vi kan udbedre alle ovenstående fejl. Nedenfor vil vi gennemgå de mest almindelige typer af faldunderlag. Og beskrive de mest almindelige fejl – og samtidig fortælle om løsninger.

Noget af det kan du/I måske selv udføre, men vi påtager os hellere end gerne opgaven. Det er faktisk det vores uddannede legeplads-personale lever af.

Legeplads bygget af Skelbos Tømrer & montage

Løsninger

Man kan groft inddele faldunderlag i gummi, sand og grus. Især gummibelægninger findes der mange variationer af, med vidt forskellige niveauer af vedligehold. Man skal være klar over at intet faldunderlag er 100% vedligeholdelsesfrit.

Se de forskellige muligheder herunder:

Faldgrus

Faldgrus skal være af typen “sømateriale”. Dvs. meget små sten, der har ligget på havbunden og blevet afrundet. Der må ikke være store sten i, og faldgruset skal holdes fri for dyreeskrementer mv.

Faldgrus kan blive trampet hårdt sammen, og miste sin effekt. Så tjek ved op- og nedstigtigner, ved rutschebanens udløb, samt under gyngerne. Det er steder hvor vi ved at der er udfordringer.

Som oftest er det nødvendigt at fræse området, og supplere med ekstra faldgrus – altsammen noget vi kan tage os af.

Se også de andre løsninger:

Ringmåtter
Gummifliser
Helstøbt gummibelægning

Eksempel på faldgrus

Ringmåtter

Ringmåtter forveksles ofte med gummibelægning. Men egenskaberne er vidt forskellige, og vedligeholdet er et helt andet.

Ringmåtter ligges typisk ovenpå græs. Hvad mange ikke ved, er at de skal blive ovenpå græsset. Og at det ikke er meningen at de synker ned i græsset.

Ringmåtter bør tages op, og rengøres årligt. Hvis ikke det bliver gjort rettidigt, er det meget vanskeligt at få dem op. Derfor kan løsningen ofte være at ligge et nyt lag ovenpå de gamle.

Ringmåtter skal være stripset forsvarligt sammen, og der må ikke være kanter man kan snuble over.

Se også andre løsninger:

Faldgrus
Gummifliser
Helstøbt gummibelægning

legeplads med ringmåtte

Eksempel på ringmåtter

Gummifliser

Gummifliser som faldunderlag på legepladser ser vi ganske ofte. Ofte ser vi at der er rod-opslag under fliserne, hvilket medfører at der dannes kanter man kan snuble over.

Er det rigtig slemt, skiller fliserne ad. Hvis man ikke er hurtig til at få spærret legepladsen af, oplever vi ofte at bundopbygningen under fliserne også bliver ødelagt. Gummifliserne skal tages op, og bundopbygnigen under fliserne skal genetableres.

Derefter skal fliserne ligges igen, og sikres med korrekt limning. En opgave vi naturligvs også påtager os.

Se også andre løsninger:

Faldgrus
Ringmåtter
Helstøbt gummibelægning

legeplads med gummifliser som faldunderlag

Eksempel på gummifliser

Helstøbt gummibelægning

Helstøbt gummibelægning på legepladsen er den mest vedligeholdelsesfrie løsning der findes. I teorien består vedligehold typisk af en årlig afvaskning og algebehandling, for at holde den indbydende og skridsikker. Men som oftest er der også sand på en legeplads. Sandet ligger sig i de luftlommer der i gummigranulatet, og medfører at gummibelægningen bliver hård som en sten.

Derfor tilbyder vi dybderensning af faldunderlaget, med samtidig algeafrensning. Udover øget sikkerhed, kommer gummiunderlagets oprindelige farve også frem igen.

Vi ser også revner i gummibelægninger. Det gælder om at få dem lappet hurtigst muligt, da vand ellers skyller igennem, og underminerer belægningen. Vi kan også hjælpe til med lapning af faldunderlag.

Se også andre løsninger:

Faldgrus
Gummifliser
Ringmåtter

legeplads med helstøbt gummi faldunderlag

Eksempel på helstøbt gummibelægning

Hvad koster faldunderlag til legepladsen?

Prisen på faldunderlag afhænger meget af forholdende der skal arbejdes under, om overskudsjord kan deponeres på grunden, eller om det skal bortkøres, samt de aktuelle adgangsforhold. Vi giver normalt et fast tilbud på den samlede opgave. Samtidig sikrer vi en fælles forventningsafstemning.

Kontakt os for et tilbud på faldunderlag

Som erfaren legepladsreparatør kan vi nemt give et tilbud på faldunderlag til jeres legeplads – samtidig kan vi også give en billede af restlevetiden på legepladsen, hvis ønskes. Dette kan give retningslinjer for hvad der fx bør repareres nu, og hvad man bør budgettere med i fremtiden, for at have en god og sikker legeplads.

Kontakt os i dag